VSL Polska Sp. z o.o.
ul. Grójecka 208
02-390 Warszawa
Tel: +48 22 849 22 09
Fax: +48 22 849 02 23
e-mail:
biuro@vsl.com.plMaciej Targowski
Managing Director
e-mail: maciej.targowski@vsl.comLucjan Talma
Marketing Manager
e- mail: l.talma@vsl.com

Anna Andrzejewska
Accountancy
e- mail: anna.andrzejewska@vsl.com

Sylwia Giżycka
Office Manager, Logistic
e- mail: s.gizycki@vsl.com
Dane rejestrowe Spółki

Zarząd:
Jean-Yves Mondon – Prezes Zarządu
Christophe Petrel – Członek Zarządu
Sąd dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Numer KRS 0000242695
Numer NIP 5213358047
Numer REGON 140234318
Kapitał założycielski: 420.000 złotych